One2tribe SA zamyka trzeci kwartał z ponad 0,7 mln zł zysku netto oraz powyżej 1 mln zł EBITDA

Po raz pierwszy od kwietniowego połączenia One2tribe sp. z o.o. z JWA SA, One2tribe SA zaprezentowała pełne kwartalne wyniki finansowe. Od lipca do września br. firma oferująca platformę do motywowania pracowników i zarządzania wydajnością wypracowała ponad 3,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. W tym czasie zysk netto wyniósł przeszło 0,74 mln zł, a EBITDA przekroczyła 1 mln zł. Zarząd spółki, ze względu na specyfikę branży, w której działa, zakłada największą dynamikę przychodów w drugiej połowie roku.

Wypracowane w trzecim kwartale przychody i zysk netto, EBITDA, a także utrzymanie bardzo dobrej marżowości są dobrymi prognostykami przed kolejnym okresem sprawozdawczym. Warto podkreślić, że druga połowa roku, to historycznie w naszej branży, najlepszy okres pod względem przychodów, m.in. z uwagi na liczne zamówienia roczne oraz realizowane kampanie świąteczne -mówi Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA.

W okresie od lipca do września br. One2tribe SA wypracowała 3,6 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży, w porównaniu do 0,18 mln zł w analogicznym okresie ub. roku. W raportowanym okresie spółka osiągnęła 0,74 mln zł zysku netto wobec straty 0,18 mln r/r. W raportowanym okresie EBITDA przekroczyła 1 mln zł, podczas gdy w trzecim kwartale ub. r. na tym poziomie wyniku odnotowała 0,1 mln zł straty. Tak duże rozbieżności spowodowane są marginalnymi wynikami JWA SA przed połączeniem z One2tribe sp. z o.o.

Ponadto, skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w trzecim kwartale 2022 roku wyniosły 3,5 mln zł, zysk netto 0,28 mln zł, a EBITDA 0,78 mln zł. Narastająco, przychód ze sprzedaży netto Grupy za okres dziewięciu miesięcy br. przekroczył 5,7 ml zł.

– W naszej strukturze przychodowej największą część stanowi prowadzenie kampanii motywacyjnych przy wykorzystaniu naszej autorskiej platformy Tribeware. W trzecim kwartale tego roku odnotowaliśmy 80-procentowy wzrost przychodów z tego tytułu względem naszej działalności z analogicznego okresu ubiegłego roku. Kolejną ważną kategorią, która zanotowała wzrost przychodów o 37 proc. są opłaty z tytułu udostępniania naszej platformy w modelu SaaS. Widzimy ogromny potencjał rozwoju tych segmentów, ale szukamy też kolejnych możliwości monetyzacji naszej platformy. Z naszych rozwiązań skorzystały globalne marki poprawiając swoje wyniki na różnych płaszczyznach. Obecnie prowadzimy negocjacje z kolejnymi podmiotami, które są zainteresowane naszymi usługami. Cały czas mamy ambitne plany skalowania naszego biznesu na kolejnych rynkach i podejmujemy w tym zakresie stosowne działania -opisuje Wojciech Ozimek, wiceprezes zarządu One2tribe SA.

Dystrybucja wyników finansowych One2tribe SA. za Q3 2022 r. (Dane uzupełnione o wyniki One2tribe Sp. z o.o. za analogiczny okres ub. r. sprzed połączenia) – źródło: spółka

Dystrybucja wyników finansowych za trzy kwartały 2022 roku (dane uzupełnione o wyniki One2Tribe Sp. z o.o. sprzed połączenia, czyli do dnia 7.04.2022) – źródło: spółka

One2tribe SA oferuje narzędzia do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników, wykorzystując dane i algorytmy, a także rozwiązania psychologii behawioralnej. Głównym produktem firmy jest platforma Tribeware, z której korzysta obecnie ponad 80 tys. użytkowników na 7 rynkach (Polska i kraje arabskie). To głównie firmy z branży sprzedaży detalicznej (retail), farmacji i finansowej.  Wśród największych klientów można wyróżnić takie marki jak Lidl, Sanofi, Bayer, Play, Santander Bank Polska, czy Vision Express. Z początkiem sierpnia br. One2tribe SA zawarła umowę z IKEA Retail sp. z o.o. na licencjonowanie swojej platformy. W październiku, w ramach kontynuacji współpracy, sporządzony został aneks do umowy, na podstawie którego przewidziano możliwość składania zamówień uzupełniających i otrzymano zamówienie o wartości przekraczającej 1 mln zł.

***

O Spółce:

One2tribe S.A. oferuje platformę do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników o nazwie Tribeware. Z rozwiązania korzystają duże organizacje w kraju i zagranicą. Są to głównie firmy z branż sprzedaży detalicznej (retail), farmacji i finansowej. Platforma pozwala sterować zachowaniem pracowników w celu poprawy wskaźników biznesowych (sprzedaż, obsługa klienta, produkcja). System i podejście One2tribe S.A. opiera się o innowacyjne algorytmy stworzone na przestrzeni ostatnich 10 lat (wcześniej jako One2tribe Sp. z o.o.). Rozwiązania One2tribe były wyróżniane w międzynarodowych konkursach (między innymi IBM Watson AI XPRIZE, Vivatech Challenge). Firma prowadzi także badania w obszarze psychologii i ekonomii behawioralnej.

Samo pojęcie marketingu internetowego oznacza używanie Internetu w celach reklamowych, prowadzących do sprzedaży dóbr lub usług. Na marketing internetowy składa się tzw. reklama „pay per click”, reklama banerowa, email marketing, affiliate marketing, reklama interaktywna, optymalizacja stron, blog marketing, buzz marketing, product marketing i blogowanie.

Reklama banerowa
Polega na wykorzystaniu elementów graficznych, np. obrazków, animacji, zdjęć, gifów, flashy, haseł do przekierowania na inna stronę www reklamodawcy. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się, a zarazem ciekawych form reklamy internetowej. Daje duże pole do popisu jej wykonawcom. Dodatkowo, banery mogą być zamieszczane w różnych częściach strony www, przy czym najskuteczniejsze są te miejsca, które na danej witrynie rzucają się w oczy.

Pay per click
Jest rodzajem reklamy internetowej, w której kluczową role odgrywa płatność za kliknięcie w link lub baner, a nie za jego wyświetlenie. Osoba zlecająca reklamę swojej firmy lub usługi, płaci za każdego użytkownika, który za pomocą banera przejdzie do strony produktu.

Affiliate marketing
Jest metodą promowania biznesu on-line, w której osoba promująca produkt, za pomocą strony internetowej, jest nagradzana za każdego użytkownika który odwiedzi, kupi lub przeprowadzi inną czynność na stronie reklamodawcy. W Polsce znany jest bardziej pod pojęciem programu partnerskiego. Do najpopularniejszych i największych portali oferujących tą metodę marketingu należą portale społecznościowe, takie jak Nasza-Klasa, Facebook czy MySpace. To idealne miejsce na reklamę sprzedażową, polityczną i promocyjną, nie tylko ze względu na ilość użytkowników tych portali, ale także na ich różnorodność pod względem wieku, płci i statusu społecznego.

Email marketing
Jest formą marketingu bezpośredniego, wykorzystującego pocztę elektroniczną jako główne narzędzie komunikacji. Do podstawowych zadań e-mailingu zalicza się budowę lojalności konsumenckiej, tworzenie określonych relacji z odbiorcami, budowę pożądanego wizerunku firmy lub organizacji, a także sprzedaż. Natomiast najpopularniejszymi jego narzędziami są: newslettery firmowe, biuletyny wewnętrzne, dzienniki elektroniczne oraz reklamy w wiadomościach e-mail.

Marketing wirusowy
Ta odmienna forma promocji polega na rozpowszechnianiu przekazu reklamowego przez samych użytkowników Internetu. To oni występują w roli kreatorów opinii na temat np. działalności firmy, jakości oferowanych produktów lub usług czy też funkcjonalności i przydatności strony internetowej. Generalnym celem tej formy marketingu jest szybkie i lawinowe rozprzestrzenianie się informacji w postaci rekomendacji danego produktu lub usługi. Najczęściej reklamowanymi w ten sposób produktami są środki odchudzające, produkty finansowe i strony internetowe. Jak wynika z badań jedną z najpopularniejszych form promocji jest rekomendacja, stąd istnieje duże prawdopodobieństwo, iż firma pozyska w ten sposób nowych klientów.

Proces marketingowy to przede wszystkim dobrze przemyślana strategia, której działania mają odnieść długofalowe skutki. Jej celem jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych klientów – osób, które są zainteresowane daną usługą lub produktem. Marketing wykorzystuje wiele narzędzi, które pozwalają na sprawną realizację strategii oraz zdobycie jak największej liczby klientów, a co za tym idzie na zwiększenie zysków.

Wiele osób stawia znak równości między marketingiem i promocją produktów oraz usług. Jednak jest to bardzo duże uogólnienie, gdyż na marketing składa się wiele innych działań. Wśród najważniejszych wymienić należy przede wszystkim:

komunikacja z rynkiem;
przygotowywanie odpowiednich strategii wprowadzenia produktu na rynek, ustalenia ceny, grupy docelowej oraz promocji i dystrybucji;
analiza sprzedaży i wprowadzenie na bieżąco zmian w sposobie sprzedaży produktu.

Reklama internetowa obejmuje wiele form reklamy z których część jest stosowana w sposób etyczny, a część nie. Niektóre strony internetowe wykorzystują wiele reklam, w tym migające banery, które rozpraszają uwagę użytkownika, inne zaś wprowadzają w błąd, wyglądając jak komunikaty o błędach w systemie operacyjnym, a nie reklamy. Witryny, które nieetycznie używają reklamy internetowej dla zysku, często nie zwracają uwagi na to, że na stronie umieszcza się linki, prowadzące do szkodliwego oprogramowania lub materiałów dla dorosłych.

Operatorzy witryn, którzy etycznie używają reklamy internetowej, zazwyczaj korzystają z niewielkiej ilości reklam, które nie mają na celu rozpraszać lub irytować użytkownika oraz nie odwracają uwagi od projektu i układu stron internetowych. Wielu właścicieli stron internetowych dotyczących bezpośrednio firm, którzy chcą umieszczać reklamy wie, że strona internetowa powiązana z reklamą jest uzasadniona.

Działania e-marketingowe mogą przebiegać na wielu płaszczyznach. Internet daje nam mnóstwo możliwości, wymusza jednak na nas również elastyczność i dostosowanie się do zmieniających się wymagań na rynku. Dynamicznie rośnie liczba osób, będących zwolennikami właśnie tej formy promocji firmy – nie tylko ze względu na stosunkowo niższe niż w przypadku tradycyjnej reklamy koszty, ale także sporą skuteczność oraz możliwość dokładnego mierzenia efektów i zwrotu z inwestycji.

To właśnie Internet w dzisiejszym świecie jest powszechnie stosowanym wśród przedsiębiorstw środkiem komunikacji, przekazu informacji oraz sposobem pozyskania klientów. Stosowna i profesjonalna reklama w Internecie jest niemal gwarancją zwiększenia przychodów firmy i jej rozpoznawalności, trzeba tylko wybrać te kanały które będą maksymalnie skuteczne w naszej branży.

Należy pamiętać o tym, że najlepsze efekty osiągamy, gdy nie ograniczamy się do jednej formy reklamy, ale korzystamy z kilku, które wzajemnie się uzupełniają.

Podstawą skutecznej reklamy internetowej jest również stała analiza – zarówno przed rozpoczęciem działań, jak w ich trakcie. Sama reklama nie wystarczy, gdy strona internetowa jest niedostosowana do wymagań użytkowników lub gdy oferta odbiega od wymagań rynku.

W ramach działań związanych z marketingiem internetowym wykonuje się wiele różnych czynności, jak:

  • Pozycjonowanie, działania SEO
  • Reklamy Google AdWords
  • Video marketing
  • Content marketing
  • Mailing
  • Promocja strony na forach internetowych (tzw. szeptanka)
  • Marketing wirusowy
  • Marketing społecznościowy (na portalach społecznościowych)
  • Blogosfera (współpraca z blogerami lub prowadzenie własnych blogów)
  • Remarketing

Wbrew pozorom, dobra strategia marketingowa wcale nie musi obejmować wszystkich powyższych czynności, ale powinna posiadać ich jak najwięcej. Trzeba podkreślić, że wybór konkretnych działań powinien być uzależniony od profilu marki oraz jej możliwości finansowych.

Dobrze poprowadzony e-marketing daje wiele różnych korzyści dla firmy, o których ich właściciele nie zawsze wiedzą. Przede wszystkim pozwala dotrzeć do wielu klientów, a szczególnie do klientów docelowych, czyli takich, którzy są realnie zainteresowani naszą ofertą. Dzięki temu przy mniejszym nakładzie środków finansowych można uzyskać większą ilość nowych odbiorców. E-marketing pozwala również dostosować koszty działań reklamowych do oczekiwanych efektów i możliwości firmy. Początkową strategię marketingową należy stale monitorować, by później ją dobrze modyfikować, aby z każdej zainwestowanej w reklamę złotówki wyciągnąć jak największy zysk. Monitorując działania marketingowe, dodatkowo możemy się dowiedzieć czegoś więcej o naszych potencjalnych klientach, by w przyszłości jeszcze lepiej dopasować do nich ofertę. Działania marketingowe również doskonale budują pozytywny wizerunek marki. Nie tylko u potencjalnych klientów, ale również u obecnych, sprawiając, że stają się oni tzw. stałymi klientami. W ramach działań marketingowych można wchodzić w interakcje z odbiorcami, lepiej prezentować się na tle konkurencji i przyzwyczajać społeczeństwo do danej marki. A to bezpośrednio przekłada się na znaczny wzrost zainteresowania naszą ofertą.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*