Koszty obsługi kontra koszty automatyzacji – co się bardziej opłaca?

Współczesny biznes coraz silniej rozwija się pod znakiem innowacyjności i automatyzacji. Często to one stają się priorytetem w strategii firm, które chcą w znaczący sposób budować przewagę konkurencyjną. Czy rzeczywiście wdrożenie nowych technologii przynosi wymierne, wielowymiarowe korzyści? I co jest kluczowe w procesie automatyzacji?

Automatyzacja może przynieść firmie cały szereg korzyści – zwiększenie wydajności i efektywności pracy, odczuwalne oszczędności finansowe oraz przewagę konkurencyjną. Nowoczesne maszyny mogą zastąpić ludzi w określonych działaniach, zwłaszcza tych monotonnych, pochłaniających sporo czasu, wymagających szczególnego wysiłku lub precyzji, a także tam, gdzie warunki pracy są szkodliwe.

Automatyzacja szyta na miarę

Duża konkurencyjność na rynku i jego szybkie tempo rozwoju skłaniają przedsiębiorców, którzy chcą dotrzymać kroku tym zmianom, do zwrotu w kierunku nowoczesnych, stale ewoluujących możliwości technologicznych. W praktyce innowacje oznaczają m.in. modernizację parków maszynowych i linii produkcyjnych, a także opracowanie i wprowadzenie unikalnych, odpowiadających konkretnym potrzebom rozwiązań w zakresie technologii, usług czy organizacji pracy.

Kluczową rolę w automatyzacji przedsiębiorstwa mogą pełnić ośrodki badawcze, które dysponują odpowiednimi zasobami – wiedzą, doświadczeniem, specjalistycznym zapleczem technicznym. Dzięki temu stają się dla firm ważnym partnerem, który jako zewnętrzny dział R&D wspiera ją w całym procesie wprowadzania tego typu zmian. Dotyczy to zarówno przygotowania koncepcji samego rozwiązania, jak i skutecznego wdrożenia go. Takim podmiotem jest Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – jednostka, która z sukcesem zrealizowała już liczne projekty i opracowała wiele innowacji, które przyniosły firmom wymierne korzyści.

W poszukiwaniu przełomowych rozwiązań

Jak wynika z raportu „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”*, opublikowanego w 2022 r. przez PARP,  jeśli chodzi o firmy aktywne innowacyjnie, współpracę z partnerami zewnętrznymi zadeklarowało 53,6% podmiotów, które faktycznie wprowadziło innowacje. Zdecydowany prym wśród nich wiodą liderzy – duże podmioty, odgrywające kluczowe znaczenie w skali kraju w reprezentowanych przez siebie branżach. Odsetek firm wprowadzających innowacje produktowe i procesowe jest wśród liderów najwyższy i wynosi odpowiednio 81,1% i 84,4%.

Te statystki potwierdzają działania CBRTP, które w ostatnim czasie opracowało rozwiązania dla firmy będącej liderem polskiego rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych i jednocześnie jednym z głównych regionalnych dostawców znanych światowych marek. Przedsiębiorstwo zmagało się z problemem automatyzacji procesów produkcji małoseryjnej o wysokim wskaźniku dobowych przezbrojeń. Obsługa osobowa stała się największym kosztem produkcji, a oferowane na rynku systemy automatyzacji nie rozwiązywały problemu ze względu na bardzo wysoki koszt ich utrzymania i serwisowania.

Kolejnymi trudnościami firmy były zakamienienie form wtryskowych (głównego narzędzia produkcyjnego), wysoka częstotliwość cykli serwisowych form oraz – co za tym idzie – wydłużające się cykle produkcyjne. Dwukrotne wydłużenie czasu wtrysku tworzywa i istotne zmniejszenie ilości wytwarzanych wyrobów na dobę oznaczało spadek produktywności.

Miliony oszczędności dzięki dopasowanej automatyzacji

Przy generowaniu aż 238 mln zł obrotu z jedną z partnerskich sieci, wskaźniku 4% brakowości i działając na 10-procentowej marży, firma traciła aż 3,5 mln zł przychodów i możliwy zysk na poziomie 0,35 mln zł. Dzięki działaniom zespołu CBRTP udało się zmniejszyć brakowość o 2 p.p., co przekłada się na wygenerowanie ponad 0,15 mln zł dodatkowego zysku rocznie. – Dotychczasowe stanowisko, zbudowane z 15 gniazd, wymagało pracy aż 15 operatorów na jedną zmianę, co wiązało się z utrzymywaniem aż 45 osób na dobę. W wyniku wdrożenia opracowanego przez nas projektu związanego z automatyzacją, ograniczono to zatrudnienie do 2 osób na zmianę, co przy średnim koszcie 5500 zł brutto za operatora przyniosło oszczędność 2,5 mln zł rocznie w trzyzmianowym trybie pracy – wyjaśnia Grzegorz Putynkowski, CEO CBRTP.

To nie wszystko. CBRTP opracowało też specjalny system powłok dedykowanych do kanałów chłodzących form wtryskowych oraz wprowadziło nowe receptury i stosowne modyfikacje zakładowego systemu chłodzenia. – Dzięki temu znacząco poprawiliśmy wskaźnik serwisowania rocznego form wtryskowych – z 6 cykli serwisowych na 1 w skali roku. Tym samym w dłuższym okresie utrzymano produkcję w wysokiej wydajności i efektywności kosztowej oraz zwiększono dostępność maszyn i form wcześniej blokowanych przez akcje serwisowe – dodaje Grzegorz Putynkowski.

Jak widać, indywidualnie dopasowana i właściwie wdrożona automatyzacja, także łączona z innymi dziedzinami wiedzy, może w spektakularny sposób poprawić szeroko rozumianą jakość pracy w przedsiębiorstwie. Redukcja kosztów i zwiększenie wydajności to z pewnością najważniejsze, wymierne korzyści płynące z tych zmian.

Samo pojęcie marketingu internetowego oznacza używanie Internetu w celach reklamowych, prowadzących do sprzedaży dóbr lub usług. Na marketing internetowy składa się tzw. reklama „pay per click”, reklama banerowa, email marketing, affiliate marketing, reklama interaktywna, optymalizacja stron, blog marketing, buzz marketing, product marketing i blogowanie.

Reklama banerowa
Polega na wykorzystaniu elementów graficznych, np. obrazków, animacji, zdjęć, gifów, flashy, haseł do przekierowania na inna stronę www reklamodawcy. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się, a zarazem ciekawych form reklamy internetowej. Daje duże pole do popisu jej wykonawcom. Dodatkowo, banery mogą być zamieszczane w różnych częściach strony www, przy czym najskuteczniejsze są te miejsca, które na danej witrynie rzucają się w oczy.

Pay per click
Jest rodzajem reklamy internetowej, w której kluczową role odgrywa płatność za kliknięcie w link lub baner, a nie za jego wyświetlenie. Osoba zlecająca reklamę swojej firmy lub usługi, płaci za każdego użytkownika, który za pomocą banera przejdzie do strony produktu.

Affiliate marketing
Jest metodą promowania biznesu on-line, w której osoba promująca produkt, za pomocą strony internetowej, jest nagradzana za każdego użytkownika który odwiedzi, kupi lub przeprowadzi inną czynność na stronie reklamodawcy. W Polsce znany jest bardziej pod pojęciem programu partnerskiego. Do najpopularniejszych i największych portali oferujących tą metodę marketingu należą portale społecznościowe, takie jak Nasza-Klasa, Facebook czy MySpace. To idealne miejsce na reklamę sprzedażową, polityczną i promocyjną, nie tylko ze względu na ilość użytkowników tych portali, ale także na ich różnorodność pod względem wieku, płci i statusu społecznego.

Email marketing
Jest formą marketingu bezpośredniego, wykorzystującego pocztę elektroniczną jako główne narzędzie komunikacji. Do podstawowych zadań e-mailingu zalicza się budowę lojalności konsumenckiej, tworzenie określonych relacji z odbiorcami, budowę pożądanego wizerunku firmy lub organizacji, a także sprzedaż. Natomiast najpopularniejszymi jego narzędziami są: newslettery firmowe, biuletyny wewnętrzne, dzienniki elektroniczne oraz reklamy w wiadomościach e-mail.

Marketing wirusowy
Ta odmienna forma promocji polega na rozpowszechnianiu przekazu reklamowego przez samych użytkowników Internetu. To oni występują w roli kreatorów opinii na temat np. działalności firmy, jakości oferowanych produktów lub usług czy też funkcjonalności i przydatności strony internetowej. Generalnym celem tej formy marketingu jest szybkie i lawinowe rozprzestrzenianie się informacji w postaci rekomendacji danego produktu lub usługi. Najczęściej reklamowanymi w ten sposób produktami są środki odchudzające, produkty finansowe i strony internetowe. Jak wynika z badań jedną z najpopularniejszych form promocji jest rekomendacja, stąd istnieje duże prawdopodobieństwo, iż firma pozyska w ten sposób nowych klientów.

Proces marketingowy to przede wszystkim dobrze przemyślana strategia, której działania mają odnieść długofalowe skutki. Jej celem jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych klientów – osób, które są zainteresowane daną usługą lub produktem. Marketing wykorzystuje wiele narzędzi, które pozwalają na sprawną realizację strategii oraz zdobycie jak największej liczby klientów, a co za tym idzie na zwiększenie zysków.

Wiele osób stawia znak równości między marketingiem i promocją produktów oraz usług. Jednak jest to bardzo duże uogólnienie, gdyż na marketing składa się wiele innych działań. Wśród najważniejszych wymienić należy przede wszystkim:

komunikacja z rynkiem;
przygotowywanie odpowiednich strategii wprowadzenia produktu na rynek, ustalenia ceny, grupy docelowej oraz promocji i dystrybucji;
analiza sprzedaży i wprowadzenie na bieżąco zmian w sposobie sprzedaży produktu.

Reklama internetowa obejmuje wiele form reklamy z których część jest stosowana w sposób etyczny, a część nie. Niektóre strony internetowe wykorzystują wiele reklam, w tym migające banery, które rozpraszają uwagę użytkownika, inne zaś wprowadzają w błąd, wyglądając jak komunikaty o błędach w systemie operacyjnym, a nie reklamy. Witryny, które nieetycznie używają reklamy internetowej dla zysku, często nie zwracają uwagi na to, że na stronie umieszcza się linki, prowadzące do szkodliwego oprogramowania lub materiałów dla dorosłych.

Operatorzy witryn, którzy etycznie używają reklamy internetowej, zazwyczaj korzystają z niewielkiej ilości reklam, które nie mają na celu rozpraszać lub irytować użytkownika oraz nie odwracają uwagi od projektu i układu stron internetowych. Wielu właścicieli stron internetowych dotyczących bezpośrednio firm, którzy chcą umieszczać reklamy wie, że strona internetowa powiązana z reklamą jest uzasadniona.

Działania e-marketingowe mogą przebiegać na wielu płaszczyznach. Internet daje nam mnóstwo możliwości, wymusza jednak na nas również elastyczność i dostosowanie się do zmieniających się wymagań na rynku. Dynamicznie rośnie liczba osób, będących zwolennikami właśnie tej formy promocji firmy – nie tylko ze względu na stosunkowo niższe niż w przypadku tradycyjnej reklamy koszty, ale także sporą skuteczność oraz możliwość dokładnego mierzenia efektów i zwrotu z inwestycji.

To właśnie Internet w dzisiejszym świecie jest powszechnie stosowanym wśród przedsiębiorstw środkiem komunikacji, przekazu informacji oraz sposobem pozyskania klientów. Stosowna i profesjonalna reklama w Internecie jest niemal gwarancją zwiększenia przychodów firmy i jej rozpoznawalności, trzeba tylko wybrać te kanały które będą maksymalnie skuteczne w naszej branży.

Należy pamiętać o tym, że najlepsze efekty osiągamy, gdy nie ograniczamy się do jednej formy reklamy, ale korzystamy z kilku, które wzajemnie się uzupełniają.

Podstawą skutecznej reklamy internetowej jest również stała analiza – zarówno przed rozpoczęciem działań, jak w ich trakcie. Sama reklama nie wystarczy, gdy strona internetowa jest niedostosowana do wymagań użytkowników lub gdy oferta odbiega od wymagań rynku.

W ramach działań związanych z marketingiem internetowym wykonuje się wiele różnych czynności, jak:

  • Pozycjonowanie, działania SEO
  • Reklamy Google AdWords
  • Video marketing
  • Content marketing
  • Mailing
  • Promocja strony na forach internetowych (tzw. szeptanka)
  • Marketing wirusowy
  • Marketing społecznościowy (na portalach społecznościowych)
  • Blogosfera (współpraca z blogerami lub prowadzenie własnych blogów)
  • Remarketing

Wbrew pozorom, dobra strategia marketingowa wcale nie musi obejmować wszystkich powyższych czynności, ale powinna posiadać ich jak najwięcej. Trzeba podkreślić, że wybór konkretnych działań powinien być uzależniony od profilu marki oraz jej możliwości finansowych.

Dobrze poprowadzony e-marketing daje wiele różnych korzyści dla firmy, o których ich właściciele nie zawsze wiedzą. Przede wszystkim pozwala dotrzeć do wielu klientów, a szczególnie do klientów docelowych, czyli takich, którzy są realnie zainteresowani naszą ofertą. Dzięki temu przy mniejszym nakładzie środków finansowych można uzyskać większą ilość nowych odbiorców. E-marketing pozwala również dostosować koszty działań reklamowych do oczekiwanych efektów i możliwości firmy. Początkową strategię marketingową należy stale monitorować, by później ją dobrze modyfikować, aby z każdej zainwestowanej w reklamę złotówki wyciągnąć jak największy zysk. Monitorując działania marketingowe, dodatkowo możemy się dowiedzieć czegoś więcej o naszych potencjalnych klientach, by w przyszłości jeszcze lepiej dopasować do nich ofertę. Działania marketingowe również doskonale budują pozytywny wizerunek marki. Nie tylko u potencjalnych klientów, ale również u obecnych, sprawiając, że stają się oni tzw. stałymi klientami. W ramach działań marketingowych można wchodzić w interakcje z odbiorcami, lepiej prezentować się na tle konkurencji i przyzwyczajać społeczeństwo do danej marki. A to bezpośrednio przekłada się na znaczny wzrost zainteresowania naszą ofertą.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*