Brain Embassy mazowiecką siedzibą centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC Poland). Coworking zapewni przestrzeń biurową dla start-upów wspieranych w ramach projektu.

Podczas konferencji „10 lat Polski w European Space Agency” w Ministerstwie Rozwoju i Technologii została podpisana umowa na utworzenie inkubatora ESA BIC w Polsce. Dzięki niemu młode firmy otrzymają wsparcie w zakresie zarządzania, hostingu i innowacyjności, co podniesie ich szanse na sukces w pierwszej fazie rozwoju.


Inkubacja start-upów w Polsce jest realizowana w dwóch miastach, w Warszawie oraz w Rzeszowie. W pierwszej turze wybrano 4 start-upy w województwie mazowieckim oraz 2 w podkarpackim. Pierwotnym planem na pierwszy rok funkcjonowania ESA BIC Poland była selekcja 7 start-upów, jednakże ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem, jeszcze w tym roku zostaną wybrane dodatkowe start-upy. Termin nadsyłania zgłoszeń to 6 październik 2023 roku. Projekt ESA BIC Poland realizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przy współpracy z Centrami Inkubacji we wspomnianych miastach.

Głównym celem ESA BIC Poland jest wsparcie idei przedsiębiorczości oraz wykorzystanie technologii kosmicznych w różnych sektorach gospodarki,
w ramach programu inkubacji.


Start-upy sektora kosmicznego w Brain Embassy

Brain Embassy, jako marka coworkingowa, na ten moment zapewni przestrzeń
4 start-upom. „Jest to wiekopomna chwila dla naszej marki. ESA BIC to idealna ścieżka rozwoju dla start-upów, które możemy wesprzeć, zapewniając przedsiębiorstwom sprzyjające warunki do pracy. Nad projektem inkubacji po polskiej stronie pracuje kilkadziesiąt podmiotów, co również bardzo nas cieszy – jest to idealny przykład co-creatingu, czyli idei, którą promujemy w naszych coworkingach” – opowiada Monika Kaczmarczyk, Dyrektor Operacyjna w Brain Embassy.

Absiskey Polska organizuje w przestrzeniach Brain Embassy comiesięczne spotkania pod nazwą SpaceHub, podczas których firmy z sektora kosmicznego prezentują szerszej publiczności swoje projekty. SpaceHub będzie także wydarzeniem przeznaczonym dla start-upów ESA BIC. Absiskey Polska będzie również wspierać technicznie tworzące się start-upy.

„W naszych zadaniach podejmujemy kwestie dotyczące możliwości wykorzystania danych satelitarnych w ramach programu Copernicus, dostarczenia wiedzy, gdzie szukać niezbędnych informacji, oraz tego, w jaki sposób przetwarzać dane satelitarne. Cieszę się również, że Brain Embassy uczestniczy w procesie inkubacji start-upów, umożliwiając im korzystanie z nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni coworkingowej” – dodaje Paweł Kwiatkowski, Dyrektor Generalny Absiskey Polska.

Wsparcie start-upów branży technologii kosmicznych

„Ruszyło w Polsce ESA BIC Poland, którego celem jest wsparcie 35 startupów wykorzystujących technologie kosmiczne w okresie 5 lat. Wsparcie jakie otrzymuje startup to: finansowanie bezzwrotne – 50 tys. Euro, wsparcie biznesowe, prawne
i technologiczne – łącznie 140 godzin oraz dostęp do szerokiego grona partnerów krajowych i zagranicznych (sieć inkubatorów ESA BIC liczy już 29 lokalizacji
w Europie). W Polsce projekt realizowany jest w dwóch miastach: Warszawie
i Rzeszowie. W Warszawie inkubowanych będzie 5 startupów rocznie, ulokowane zostaną w przestrzeniach Brain Emabssy. Za realizację całego projektu odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., a za proces inkubacji w Warszawie Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej”
– tłumaczy Michał Chwieduk, Head of ESA BIC Poland.
Utworzenie ESA BIC Poland jest kluczowym wydarzeniem dla rozwoju sektora
w Polsce. Branża kosmiczna jest innowacyjnym obszarem działalności o coraz większym znaczeniu dla krajowej oraz międzynarodowej gospodarki. Mocne strony polskiego sektora to dynamizm, elastyczność i innowacyjność. Cele dla rozwoju technologii kosmicznych w Polsce wyznacza Polska Strategia Kosmiczna, przyjęta w 2017 r., a także Krajowy Program Kosmiczny.


„Realizowany przez Fundację przedsiębiorczości Technologicznej proces inkubacji pozwala młodym firmom zweryfikować założenia biznesowe, jak również ustalić optymalny sposób rozwoju produktu czy osadzić się w ekosystemie innowacji stworzonym w ramach ESA BIC. Jednocześnie, dzięki zaangażowaniu partnerów technologicznych i merytorycznych ESA BIC Poland, każdy z inkubowanych projektów otrzymuje w uzgodnionym zakresie wsparcie eksperckie, oraz dostęp do infrastruktury B+R czy wiedzy branżowej” – dodaje Magdalena Jabłońska, Prezes Zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej.

Samo pojęcie marketingu internetowego oznacza używanie Internetu w celach reklamowych, prowadzących do sprzedaży dóbr lub usług. Na marketing internetowy składa się tzw. reklama „pay per click”, reklama banerowa, email marketing, affiliate marketing, reklama interaktywna, optymalizacja stron, blog marketing, buzz marketing, product marketing i blogowanie.

Reklama banerowa
Polega na wykorzystaniu elementów graficznych, np. obrazków, animacji, zdjęć, gifów, flashy, haseł do przekierowania na inna stronę www reklamodawcy. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się, a zarazem ciekawych form reklamy internetowej. Daje duże pole do popisu jej wykonawcom. Dodatkowo, banery mogą być zamieszczane w różnych częściach strony www, przy czym najskuteczniejsze są te miejsca, które na danej witrynie rzucają się w oczy.

Pay per click
Jest rodzajem reklamy internetowej, w której kluczową role odgrywa płatność za kliknięcie w link lub baner, a nie za jego wyświetlenie. Osoba zlecająca reklamę swojej firmy lub usługi, płaci za każdego użytkownika, który za pomocą banera przejdzie do strony produktu.

Affiliate marketing
Jest metodą promowania biznesu on-line, w której osoba promująca produkt, za pomocą strony internetowej, jest nagradzana za każdego użytkownika który odwiedzi, kupi lub przeprowadzi inną czynność na stronie reklamodawcy. W Polsce znany jest bardziej pod pojęciem programu partnerskiego. Do najpopularniejszych i największych portali oferujących tą metodę marketingu należą portale społecznościowe, takie jak Nasza-Klasa, Facebook czy MySpace. To idealne miejsce na reklamę sprzedażową, polityczną i promocyjną, nie tylko ze względu na ilość użytkowników tych portali, ale także na ich różnorodność pod względem wieku, płci i statusu społecznego.

Email marketing
Jest formą marketingu bezpośredniego, wykorzystującego pocztę elektroniczną jako główne narzędzie komunikacji. Do podstawowych zadań e-mailingu zalicza się budowę lojalności konsumenckiej, tworzenie określonych relacji z odbiorcami, budowę pożądanego wizerunku firmy lub organizacji, a także sprzedaż. Natomiast najpopularniejszymi jego narzędziami są: newslettery firmowe, biuletyny wewnętrzne, dzienniki elektroniczne oraz reklamy w wiadomościach e-mail.

Marketing wirusowy
Ta odmienna forma promocji polega na rozpowszechnianiu przekazu reklamowego przez samych użytkowników Internetu. To oni występują w roli kreatorów opinii na temat np. działalności firmy, jakości oferowanych produktów lub usług czy też funkcjonalności i przydatności strony internetowej. Generalnym celem tej formy marketingu jest szybkie i lawinowe rozprzestrzenianie się informacji w postaci rekomendacji danego produktu lub usługi. Najczęściej reklamowanymi w ten sposób produktami są środki odchudzające, produkty finansowe i strony internetowe. Jak wynika z badań jedną z najpopularniejszych form promocji jest rekomendacja, stąd istnieje duże prawdopodobieństwo, iż firma pozyska w ten sposób nowych klientów.

Proces marketingowy to przede wszystkim dobrze przemyślana strategia, której działania mają odnieść długofalowe skutki. Jej celem jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych klientów – osób, które są zainteresowane daną usługą lub produktem. Marketing wykorzystuje wiele narzędzi, które pozwalają na sprawną realizację strategii oraz zdobycie jak największej liczby klientów, a co za tym idzie na zwiększenie zysków.

Wiele osób stawia znak równości między marketingiem i promocją produktów oraz usług. Jednak jest to bardzo duże uogólnienie, gdyż na marketing składa się wiele innych działań. Wśród najważniejszych wymienić należy przede wszystkim:

komunikacja z rynkiem;
przygotowywanie odpowiednich strategii wprowadzenia produktu na rynek, ustalenia ceny, grupy docelowej oraz promocji i dystrybucji;
analiza sprzedaży i wprowadzenie na bieżąco zmian w sposobie sprzedaży produktu.

Reklama internetowa obejmuje wiele form reklamy z których część jest stosowana w sposób etyczny, a część nie. Niektóre strony internetowe wykorzystują wiele reklam, w tym migające banery, które rozpraszają uwagę użytkownika, inne zaś wprowadzają w błąd, wyglądając jak komunikaty o błędach w systemie operacyjnym, a nie reklamy. Witryny, które nieetycznie używają reklamy internetowej dla zysku, często nie zwracają uwagi na to, że na stronie umieszcza się linki, prowadzące do szkodliwego oprogramowania lub materiałów dla dorosłych.

Operatorzy witryn, którzy etycznie używają reklamy internetowej, zazwyczaj korzystają z niewielkiej ilości reklam, które nie mają na celu rozpraszać lub irytować użytkownika oraz nie odwracają uwagi od projektu i układu stron internetowych. Wielu właścicieli stron internetowych dotyczących bezpośrednio firm, którzy chcą umieszczać reklamy wie, że strona internetowa powiązana z reklamą jest uzasadniona.

Działania e-marketingowe mogą przebiegać na wielu płaszczyznach. Internet daje nam mnóstwo możliwości, wymusza jednak na nas również elastyczność i dostosowanie się do zmieniających się wymagań na rynku. Dynamicznie rośnie liczba osób, będących zwolennikami właśnie tej formy promocji firmy – nie tylko ze względu na stosunkowo niższe niż w przypadku tradycyjnej reklamy koszty, ale także sporą skuteczność oraz możliwość dokładnego mierzenia efektów i zwrotu z inwestycji.

To właśnie Internet w dzisiejszym świecie jest powszechnie stosowanym wśród przedsiębiorstw środkiem komunikacji, przekazu informacji oraz sposobem pozyskania klientów. Stosowna i profesjonalna reklama w Internecie jest niemal gwarancją zwiększenia przychodów firmy i jej rozpoznawalności, trzeba tylko wybrać te kanały które będą maksymalnie skuteczne w naszej branży.

Należy pamiętać o tym, że najlepsze efekty osiągamy, gdy nie ograniczamy się do jednej formy reklamy, ale korzystamy z kilku, które wzajemnie się uzupełniają.

Podstawą skutecznej reklamy internetowej jest również stała analiza – zarówno przed rozpoczęciem działań, jak w ich trakcie. Sama reklama nie wystarczy, gdy strona internetowa jest niedostosowana do wymagań użytkowników lub gdy oferta odbiega od wymagań rynku.

W ramach działań związanych z marketingiem internetowym wykonuje się wiele różnych czynności, jak:

  • Pozycjonowanie, działania SEO
  • Reklamy Google AdWords
  • Video marketing
  • Content marketing
  • Mailing
  • Promocja strony na forach internetowych (tzw. szeptanka)
  • Marketing wirusowy
  • Marketing społecznościowy (na portalach społecznościowych)
  • Blogosfera (współpraca z blogerami lub prowadzenie własnych blogów)
  • Remarketing

Wbrew pozorom, dobra strategia marketingowa wcale nie musi obejmować wszystkich powyższych czynności, ale powinna posiadać ich jak najwięcej. Trzeba podkreślić, że wybór konkretnych działań powinien być uzależniony od profilu marki oraz jej możliwości finansowych.

Dobrze poprowadzony e-marketing daje wiele różnych korzyści dla firmy, o których ich właściciele nie zawsze wiedzą. Przede wszystkim pozwala dotrzeć do wielu klientów, a szczególnie do klientów docelowych, czyli takich, którzy są realnie zainteresowani naszą ofertą. Dzięki temu przy mniejszym nakładzie środków finansowych można uzyskać większą ilość nowych odbiorców. E-marketing pozwala również dostosować koszty działań reklamowych do oczekiwanych efektów i możliwości firmy. Początkową strategię marketingową należy stale monitorować, by później ją dobrze modyfikować, aby z każdej zainwestowanej w reklamę złotówki wyciągnąć jak największy zysk. Monitorując działania marketingowe, dodatkowo możemy się dowiedzieć czegoś więcej o naszych potencjalnych klientach, by w przyszłości jeszcze lepiej dopasować do nich ofertę. Działania marketingowe również doskonale budują pozytywny wizerunek marki. Nie tylko u potencjalnych klientów, ale również u obecnych, sprawiając, że stają się oni tzw. stałymi klientami. W ramach działań marketingowych można wchodzić w interakcje z odbiorcami, lepiej prezentować się na tle konkurencji i przyzwyczajać społeczeństwo do danej marki. A to bezpośrednio przekłada się na znaczny wzrost zainteresowania naszą ofertą.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*