Etapy wdrożenia systemu robotów AGV/AMR

Wdrożenie systemu robotów AGV/AMR pozwala usprawnić procesy intralogistyczne. Zanim jednak rozwiązanie zostanie zaimplementowane w siedzibie klienta, konieczne jest zrealizowanie etapów wdrożenia obejmujących m.in. analizę możliwości i potrzeb zakładu, specyfikację procesu, projekt systemu oraz symulacje.

5 etapów wdrożenia systemu robotów AGV/AMR

Udane wdrożenie systemu robotów mobilnych wymaga realizacji kluczowych etapów, które pozwolą na uzyskanie efektywnego rozwiązania zgodnego z oczekiwaniami klienta.

Etap 1. Możliwości techniczne i założenia biznesowe

Zanim specjaliści rozpoczną prace związane z przygotowaniem systemu, niezbędne jest zebranie informacji na temat założeń biznesowych przedsiębiorstwa. Dane dotyczące rodzaju transportowanego ładunku oraz wydajności procesu pozwalają dostawcy dobrać odpowiedni rodzaj nośników logistycznych. Warto również ustalić wstępne parametry (ROI, KPI), przy których system będzie mieć szansę wdrożenia. Na ich podstawie dostawca oprogramowania przedstawia estymowane koszty oraz potwierdza możliwości techniczne wykonania systemu.

Etap 2. Specyfikacja procesu

Kolejny etap wdrożenia robotów AGV/AMR zostaje przeprowadzony na hali produkcyjnej. To tutaj definiuje się proces i jego parametry.

W tej fazie określa się logikę procesu, sposób wyzwalania misji oraz pożądane zachowania systemu. Definiuje się masę przewożonych ładunków, określa trasy przejazdów robotów mobilnych oraz uwzględnia ograniczenia wynikające z istniejącej infrastruktury i procesów (dostępność powierzchni, szerokość korytarzy, ew. obecność bram, uwarunkowania sieciowe czy systemów informatycznych). Ten etap obejmuje również analizę zakłóceń ruchu na trasie przejazdów robotów, możliwość występowania sezonowych obciążeń systemu, a także warunki środowiskowe – wymienia Grzegorz Krupa z Etisoft Smart Solutions.

Etap 3. Koncepcja rozwiązania oraz projekt systemu

Wstępny projekt systemu obejmuje opis procesu z punktu widzenia logiki systemu oraz dobór komponentów niezbędnych do zbudowania rozwiązania wraz z ich konfiguracją. Opis procesu dekomponuje działanie systemu na konkretne zachowania robotów i oprogramowania, a także definiuje interakcje pomiędzy człowiekiem, robotami AGV/AMR oraz systemem nadrzędnym.

W projekcie systemu określone zostają m.in.: logika biznesowa procesu, sposób wyzwalania misji, zachowania robotów przy podejmowaniu i odkładaniu ładunku oraz zadania operatorów. Jeśli natomiast chodzi o komponenty systemu, to składają się na nie roboty mobilne odpowiedniego typu oraz dobrane pod dane proces oprogramowanie składające się z systemu operacyjnego robota i systemu nadrzędnego z odpowiednimi modułami. Uzupełnieniem są urządzenia dodatkowe w postaci np. doków, doków z rolotokami, windy palet czy czujników wizyjnych – tłumaczy ekspert.

Etap 4. Symulacja oraz analiza procesu

Zaawansowane symulacje numeryczne odwzorowują procesy logistyczne w danym zakładzie. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia wizualizację rozwiązania, wyznaczenie wskaźników wydajnościowych, wyznaczanie liczby robotów, wskazanie ryzyka projektowego czy wstępny audyt zastosowanych systemów bezpieczeństwa. Na tym etapie można dobierać i porównywać ze sobą warianty rozwiązań określające liczbę robotów mobilnych oraz niezbędną infrastrukturę. Analiza procesu obejmuje też weryfikację logiki biznesowej procesu zaimplementowanej w systemie nadrzędnym. To tutaj następuje określenie sposobów wyzwalania misji, zasad ruchu dla floty robotów oraz sposobów konfiguracji panelu operatora.

Etap 5. Wdrożenie

Po akceptacji projektu oraz pozytywnej realizacji testów w siedzibie dostawcy, system jest implementowany w zakładzie. Kluczowym momentem jest test odbiorczy, którego celem jest zweryfikowanie poprawności działania systemu oraz zgodności ze specyfikacją. Po przeszkoleniu pracowników oraz przekazaniu instrukcji obsługi system jest gotowy do pracy.

Opieka powdrożeniowa – monitorowanie oraz serwisowanie systemu

Po wdrożeniu systemu stale śledzone są parametry jego pracy, takie jak: ewidencja liczby przewiezionych jednostek logistycznych, średnie czasy realizacji misji, wydajność czy skuteczność. Kastomizacja pozwala przygotować indywidualne moduły prezentacji danych dostosowane do wymagań klienta.

Po uruchomieniu systemu klientowi zostaje przeważnie udzielone wsparcie techniczne oraz gwarancja na określony czas. Wybór doświadczonego dostawcy gwarantuje uzyskanie skutecznego i efektywnego rozwiązania.

Samo pojęcie marketingu internetowego oznacza używanie Internetu w celach reklamowych, prowadzących do sprzedaży dóbr lub usług. Na marketing internetowy składa się tzw. reklama „pay per click”, reklama banerowa, email marketing, affiliate marketing, reklama interaktywna, optymalizacja stron, blog marketing, buzz marketing, product marketing i blogowanie.

Reklama banerowa
Polega na wykorzystaniu elementów graficznych, np. obrazków, animacji, zdjęć, gifów, flashy, haseł do przekierowania na inna stronę www reklamodawcy. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się, a zarazem ciekawych form reklamy internetowej. Daje duże pole do popisu jej wykonawcom. Dodatkowo, banery mogą być zamieszczane w różnych częściach strony www, przy czym najskuteczniejsze są te miejsca, które na danej witrynie rzucają się w oczy.

Pay per click
Jest rodzajem reklamy internetowej, w której kluczową role odgrywa płatność za kliknięcie w link lub baner, a nie za jego wyświetlenie. Osoba zlecająca reklamę swojej firmy lub usługi, płaci za każdego użytkownika, który za pomocą banera przejdzie do strony produktu.

Affiliate marketing
Jest metodą promowania biznesu on-line, w której osoba promująca produkt, za pomocą strony internetowej, jest nagradzana za każdego użytkownika który odwiedzi, kupi lub przeprowadzi inną czynność na stronie reklamodawcy. W Polsce znany jest bardziej pod pojęciem programu partnerskiego. Do najpopularniejszych i największych portali oferujących tą metodę marketingu należą portale społecznościowe, takie jak Nasza-Klasa, Facebook czy MySpace. To idealne miejsce na reklamę sprzedażową, polityczną i promocyjną, nie tylko ze względu na ilość użytkowników tych portali, ale także na ich różnorodność pod względem wieku, płci i statusu społecznego.

Email marketing
Jest formą marketingu bezpośredniego, wykorzystującego pocztę elektroniczną jako główne narzędzie komunikacji. Do podstawowych zadań e-mailingu zalicza się budowę lojalności konsumenckiej, tworzenie określonych relacji z odbiorcami, budowę pożądanego wizerunku firmy lub organizacji, a także sprzedaż. Natomiast najpopularniejszymi jego narzędziami są: newslettery firmowe, biuletyny wewnętrzne, dzienniki elektroniczne oraz reklamy w wiadomościach e-mail.

Marketing wirusowy
Ta odmienna forma promocji polega na rozpowszechnianiu przekazu reklamowego przez samych użytkowników Internetu. To oni występują w roli kreatorów opinii na temat np. działalności firmy, jakości oferowanych produktów lub usług czy też funkcjonalności i przydatności strony internetowej. Generalnym celem tej formy marketingu jest szybkie i lawinowe rozprzestrzenianie się informacji w postaci rekomendacji danego produktu lub usługi. Najczęściej reklamowanymi w ten sposób produktami są środki odchudzające, produkty finansowe i strony internetowe. Jak wynika z badań jedną z najpopularniejszych form promocji jest rekomendacja, stąd istnieje duże prawdopodobieństwo, iż firma pozyska w ten sposób nowych klientów.

Proces marketingowy to przede wszystkim dobrze przemyślana strategia, której działania mają odnieść długofalowe skutki. Jej celem jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych klientów – osób, które są zainteresowane daną usługą lub produktem. Marketing wykorzystuje wiele narzędzi, które pozwalają na sprawną realizację strategii oraz zdobycie jak największej liczby klientów, a co za tym idzie na zwiększenie zysków.

Wiele osób stawia znak równości między marketingiem i promocją produktów oraz usług. Jednak jest to bardzo duże uogólnienie, gdyż na marketing składa się wiele innych działań. Wśród najważniejszych wymienić należy przede wszystkim:

komunikacja z rynkiem;
przygotowywanie odpowiednich strategii wprowadzenia produktu na rynek, ustalenia ceny, grupy docelowej oraz promocji i dystrybucji;
analiza sprzedaży i wprowadzenie na bieżąco zmian w sposobie sprzedaży produktu.

Reklama internetowa obejmuje wiele form reklamy z których część jest stosowana w sposób etyczny, a część nie. Niektóre strony internetowe wykorzystują wiele reklam, w tym migające banery, które rozpraszają uwagę użytkownika, inne zaś wprowadzają w błąd, wyglądając jak komunikaty o błędach w systemie operacyjnym, a nie reklamy. Witryny, które nieetycznie używają reklamy internetowej dla zysku, często nie zwracają uwagi na to, że na stronie umieszcza się linki, prowadzące do szkodliwego oprogramowania lub materiałów dla dorosłych.

Operatorzy witryn, którzy etycznie używają reklamy internetowej, zazwyczaj korzystają z niewielkiej ilości reklam, które nie mają na celu rozpraszać lub irytować użytkownika oraz nie odwracają uwagi od projektu i układu stron internetowych. Wielu właścicieli stron internetowych dotyczących bezpośrednio firm, którzy chcą umieszczać reklamy wie, że strona internetowa powiązana z reklamą jest uzasadniona.

Działania e-marketingowe mogą przebiegać na wielu płaszczyznach. Internet daje nam mnóstwo możliwości, wymusza jednak na nas również elastyczność i dostosowanie się do zmieniających się wymagań na rynku. Dynamicznie rośnie liczba osób, będących zwolennikami właśnie tej formy promocji firmy – nie tylko ze względu na stosunkowo niższe niż w przypadku tradycyjnej reklamy koszty, ale także sporą skuteczność oraz możliwość dokładnego mierzenia efektów i zwrotu z inwestycji.

To właśnie Internet w dzisiejszym świecie jest powszechnie stosowanym wśród przedsiębiorstw środkiem komunikacji, przekazu informacji oraz sposobem pozyskania klientów. Stosowna i profesjonalna reklama w Internecie jest niemal gwarancją zwiększenia przychodów firmy i jej rozpoznawalności, trzeba tylko wybrać te kanały które będą maksymalnie skuteczne w naszej branży.

Należy pamiętać o tym, że najlepsze efekty osiągamy, gdy nie ograniczamy się do jednej formy reklamy, ale korzystamy z kilku, które wzajemnie się uzupełniają.

Podstawą skutecznej reklamy internetowej jest również stała analiza – zarówno przed rozpoczęciem działań, jak w ich trakcie. Sama reklama nie wystarczy, gdy strona internetowa jest niedostosowana do wymagań użytkowników lub gdy oferta odbiega od wymagań rynku.

W ramach działań związanych z marketingiem internetowym wykonuje się wiele różnych czynności, jak:

  • Pozycjonowanie, działania SEO
  • Reklamy Google AdWords
  • Video marketing
  • Content marketing
  • Mailing
  • Promocja strony na forach internetowych (tzw. szeptanka)
  • Marketing wirusowy
  • Marketing społecznościowy (na portalach społecznościowych)
  • Blogosfera (współpraca z blogerami lub prowadzenie własnych blogów)
  • Remarketing

Wbrew pozorom, dobra strategia marketingowa wcale nie musi obejmować wszystkich powyższych czynności, ale powinna posiadać ich jak najwięcej. Trzeba podkreślić, że wybór konkretnych działań powinien być uzależniony od profilu marki oraz jej możliwości finansowych.

Dobrze poprowadzony e-marketing daje wiele różnych korzyści dla firmy, o których ich właściciele nie zawsze wiedzą. Przede wszystkim pozwala dotrzeć do wielu klientów, a szczególnie do klientów docelowych, czyli takich, którzy są realnie zainteresowani naszą ofertą. Dzięki temu przy mniejszym nakładzie środków finansowych można uzyskać większą ilość nowych odbiorców. E-marketing pozwala również dostosować koszty działań reklamowych do oczekiwanych efektów i możliwości firmy. Początkową strategię marketingową należy stale monitorować, by później ją dobrze modyfikować, aby z każdej zainwestowanej w reklamę złotówki wyciągnąć jak największy zysk. Monitorując działania marketingowe, dodatkowo możemy się dowiedzieć czegoś więcej o naszych potencjalnych klientach, by w przyszłości jeszcze lepiej dopasować do nich ofertę. Działania marketingowe również doskonale budują pozytywny wizerunek marki. Nie tylko u potencjalnych klientów, ale również u obecnych, sprawiając, że stają się oni tzw. stałymi klientami. W ramach działań marketingowych można wchodzić w interakcje z odbiorcami, lepiej prezentować się na tle konkurencji i przyzwyczajać społeczeństwo do danej marki. A to bezpośrednio przekłada się na znaczny wzrost zainteresowania naszą ofertą.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*