90 proc. konsumentów ufających marce staje się jej stałymi klientami

90 proc. konsumentów ufających marce staje się jej stałymi klientami

Tylko co piąte światowe przedsiębiorstwo utworzyło osobne stanowisko lidera odpowiedzialnego za budowanie zaufania, wynika z badania Introducing the chief trust oficer, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Jednocześnie ponad 90 proc. szefów firm uważa, że tworzenie zaufania wokół organizacji może pozytywnie wpłynąć na jej sukces. W opinii ekspertów korzystnym rozwiązaniem jest zatrudnienie CTrO (ang. Chief Trust Officer) czyli osoby w pełni odpowiedzialnej za budowanie zaufania zarówno wewnątrz danej instytucji, jak i w oczach jej klientów i partnerów.

Przeprowadzone przez firmę Deloitte badaniemiało na celu określenie, jaki wpływ na sukcesy biznesowe danej firmy wywiera budowanie wokół niej zaufania. W czasach postępującej transformacji cyfrowej i rosnących oczekiwań interesariuszy względem przedsiębiorstw, aspekt wiarygodności nabiera szczególnego znaczenia. Zdaniem autorów raportu zatrudnienie CTrO może przynieść wymierne korzyści firmie na różnych płaszczyznach, przede wszystkim finansowej. Według przytoczonych w raporcie danych, przedsiębiorstwa cechujące się najwyższym poziomem zaufania osiągają nawet czterokrotnie większe wzrosty wartości rynkowej w porównaniu do firm o najniższych wskaźnikach w tym obszarze.

Wyniki badania potwierdzają, że organizacje, które wprowadziły stanowisko Chief Trust Officer, osiągają większe sukcesy. Przykładowo, 88 proc. konsumentów darzących daną markę zaufaniem, staje się jej stałymi klientami. Ponadto ośmiu na dziesięciu pracowników ufających swoim pracodawcom, odczuwa większą motywację do wykonywania swoich obowiązków. Oczywiście, nie chodzi o samo wprowadzenie przez firmę stanowiska CTrO. Kluczową kwestią jest działanie organizacji w sposób budzący zaufanie i wiarygodność, uwzględniający takie wartości jak poczucie prawości, praworządności, profesjonalizmu, etyki i odpowiedzialności – mówi Iva Georgijew, partnerka, przewodnicząca rady nadzorczej Deloitte Central Europe.

Główne kompetencje CTrO

W zależności od specyfiki danej branży Chief Trust Officer może pełnić różnorodne obowiązki. Najczęściej odpowiada za ocenę możliwości firmy oraz poziomu zaufania wśród jej pracowników, partnerów oraz klientów. Osoba na tym stanowisku opracowuje strategię rozwoju mającą na celu wzmocnienie wiarygodności danej organizacji. Ponadto dyrektor ds. zaufania pomaga zwiększyć świadomość na temat wpływu wiarygodności danej marki na zachowania konsumentów. Specjalista obejmujący tę funkcję powinien wykazywać się zdolnościami przywódczymi, wiedzą technologiczną, umiejętnościami interpersonalnymi i komunikacyjnymi, a także doskonałą znajomością marki i jej produktów.

Według ekspertów poziomy zaufania wobec przedsiębiorstwa można oceniać na wielu płaszczyznach. Istotne znaczenie mają obszary takie jak: cyberbezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, uczciwość finansowa oraz jakość oferowanych produktów. Każdy z tych segmentów wymaga odpowiedniej strategii i zaangażowania, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy, nawet w obliczu kryzysu ekonomicznego. Wprowadzenie stanowiska CTrO może więc dowodzić, że instytucja traktuje wspomniane kwestie priorytetowo.

Z badania Deloitte wynika również, że choć osiem na dziesięć firm wyznacza prezesa zarządu jako osobę odpowiedzialną za strategię budowania zaufania, tylko 39 proc. z nich uważa swoją organizację za wiarygodną. Według ekspertów, zatrudnienie osoby odpowiedzialnej wyłącznie za ten segment działalności, mogłoby korzystnie wpłynąć na wizerunek danej marki.

Warto wiedzieć

Reklama w internecie ma wiele zalet, które przyczyniają się do jej popularności i skuteczności. Oto kilka głównych zalet reklamy internetowej:

  1. Precyzyjne targetowanie: Reklama internetowa umożliwia precyzyjne określenie grupy docelowej na podstawie demografii, zachowań online, zainteresowań i innych czynników. Dzięki temu można dotrzeć do konkretnych osób, które są bardziej podatne na przekaz reklamowy.
  2. Pomiar efektywności: Internet umożliwia dokładny pomiar wyników kampanii reklamowych. Można monitorować liczbę wyświetleń reklamy, kliknięć, konwersji i innych wskaźników, co pozwala na dokładne określenie zwrotu z inwestycji (ROI) i dostosowanie kampanii w czasie rzeczywistym.
  3. Koszty i elastyczność: Reklama online może być stosunkowo tania w porównaniu do tradycyjnych mediów, a można dostosować budżet reklamowy do własnych potrzeb. Można też łatwo zmieniać i optymalizować kampanie w zależności od wyników.
  4. Globalny zasięg: Internet pozwala na dotarcie do klientów na całym świecie. To szczególnie ważne dla firm, które chcą promować swoje produkty lub usługi na rynkach międzynarodowych.
  5. Interaktywność: Reklama online może być interaktywna, co pozwala na zaangażowanie użytkowników w sposób, który nie jest możliwy w tradycyjnych mediach. Można stosować różne formy reklamy, takie jak reklamy wideo, banery, reklamy na mediach społecznościowych, e-maile marketingowe itp.
  6. Szybkość i skalowalność: Kampanie reklamowe online można uruchomić stosunkowo szybko i łatwo. Można też skalować kampanie w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.
  7. Personalizacja: Dzięki danym zbieranym o użytkownikach, reklama internetowa może być spersonalizowana, co zwiększa jej skuteczność i oddziałuje bardziej na odbiorców.
  8. Możliwość testowania: Internet pozwala na przeprowadzanie testów A/B i eksperymentów, dzięki którym można ustalić, które elementy kampanii są najbardziej efektywne i dostosować reklamę do preferencji odbiorców.
  9. Łatwy dostęp do analiz: Istnieje wiele narzędzi analitycznych i platform reklamowych, które pomagają w monitorowaniu i analizie wyników kampanii, co ułatwia podejmowanie decyzji opartych na danych.
  10. Możliwość remarketingu: Reklama internetowa pozwala na skuteczne działania remarketingowe, czyli docieranie do użytkowników, którzy już mieli kontakt z marką lub stroną internetową.

Warto jednak pamiętać, że reklama w internecie ma także swoje wady, takie jak konkurencja, adblockery, potencjalne problemy z prywatnością użytkowników i konieczność ciągłego dostosowywania się do zmieniających się trendów i technologii. Dlatego ważne jest, aby starannie planować i monitorować kampanie reklamowe w internecie, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *