Rekrutacje trwają zbyt długo, tracą na tym firmy i kandydaci. Wyniki badania eRecruiter

Ponad dwie trzecie rekrutujących uważa, że prowadzone w ich firmach rekrutacje mogłyby być krótsze – tak wynika z najnowszego badania eRecruiter. Trudna sytuacja ekonomiczna wpływa na plany zatrudnienia w organizacjach, które odczuwają skutki rosnących kosztów i szukają sposobów na optymalizację, również w związku z pozyskiwaniem nowych pracowników. To właśnie teraz jest najlepszy moment, by zadbać o większą skuteczność procesów rekrutacyjnych. Przedłużające się i bezowocne etapy, nietrafione decyzje i niewłaściwy dobór pracowników to wydatki, na które niewielu pracodawców będzie mogło sobie pozwolić.

Prognozy rynkowe oscylują wokół takich pojęć jak kryzys i recesja, co nie pozostaje bez wpływu na sytuację przedsiębiorstw, ich strategie, wyzwania i plany rekrutacyjne. W obliczu wysokiej inflacji pracodawcy z jeszcze większą uważnością podejmują i weryfikują decyzje biznesowe. Warto więc zadbać o optymalizację
i efektywność procesów rekrutacyjnych, gdyż to one oddziałują na efektywność biznesową całej organizacji.

Dlaczego rekrutacje trwają tak długo?

Jak wynika z najnowszego raportu eRecruiter „Efektywność rekrutacji 2023”, bolączką rekruterów, HR-owców i osób zaangażowanych w nabór nowych pracowników są zbyt długie procesy rekrutacyjne. Tylko nieco mniej niż jedna trzecia deklaruje, że czas trwania rekrutacji w ich firmach jest optymalny. Aż 68% badanych przyznało, że procesy mogłyby być krótsze. Dlaczego tak się dzieje?

– Z naszego doświadczenia wynika, że powody bywają złożone, jednak w wielu sytuacjach trudnością okazuje się dopasowanie kandydata do stanowiska – i nie chodzi wyłącznie o kompetencje twarde, wiedzę czy doświadczenie kandydata, ale także o dopasowanie do zespołu i kultury organizacji pod względem cech osobowości, umiejętności miękkich, wyznawanych wartości czy preferencji dotyczących wizji pracy i możliwości rozwoju. W przypadku niszowych specjalizacji lub takich, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku, procesy potrafią się znacząco wydłużać czy wręcz są powtórnie uruchomiane – mówi Katarzyna Trzaska
z eRecruiter.

W niektórych branżach, takich jak IT, rekruterzy starają się działać wyjątkowo szybko. W rzeczywistości jednak, ze względu na dużą konkurencję na rynku i przedłużające się rozmowy negocjacyjne, rekrutacja staje się dużo bardziej złożonym procesem, często nieprzynoszącym spodziewanego efektu. 

Jak zwiększyć zasięg oferty i skuteczność rekrutacji?

Z badania eRecruiter wynika, że to czynnik ludzki odgrywa decydującą rolę w kontekście długości procesu rekrutacyjnego. Ponad 60% respondentów twierdzi, że najbardziej czasochłonnym etapem rekrutacji są spotkania z kandydatami. Na kolejnych miejscach znalazły się: komunikacja z menedżerami, komunikacja
z kandydatami oraz selekcja aplikacji. Znacznie mniej angażujące są takie działania, jak publikacja ogłoszenia czy przesyłanie aplikacji do menedżerów, na co zwróciło uwagę blisko 70% badanych. Stworzenie treści ogłoszenia – zdaniem 46% badanych – jest zadaniem średnio czasochłonnym, a 47% respondentów ocenia je jako mało czasochłonne.

– Dzięki nowoczesnym technologiom rekruterzy mają dostęp do narzędzi, które przyspieszają proces rekrutacji. Korzystając z systemu ATS czy ekosystemu rekrutacyjnego, mogą szybko opublikować ogłoszenia o pracy w wielu miejscach, zadbać o spersonalizowaną komunikację czy przeprowadzić badanie satysfakcji wśród uczestników rekrutacji – mówi Agnieszka Otręba z eRecruiter. – Na wyciągnięcie ręki jest wiele zintegrowanych
i zautomatyzowanych usług, które usprawniają rekrutację i pomagają dotrzeć do najlepszych kandydatów. Dzięki temu rekruterzy mogą skupić się na uważnych i właściwie przeprowadzonych rozmowach. Mimo że zajmują one najwięcej czasu, stanowią klucz do sukcesu, dlatego warto zadbać o ich jakość.

Od tego, czy rekrutacja przebiegnie sprawnie i dynamicznie, zależą m.in. kompetencje osoby rekrutującej
i efektywna współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w projekty rekrutacyjne. Znaczenie ma także dobór narzędzi i rozwiązań, które wspierają rekrutera w jego codziennej pracy i docieraniu do grupy docelowej. Aby zwiększyć skuteczność oferty i liczbę dopasowanych do niej kandydatów, rekruterzy – poza opublikowaniem treści w tzw. job boardzie – podejmują dodatkowe aktywności. Aż 60% respondentów dba o promocję ogłoszeń w social mediach. Taki sam odsetek badanych sięga po programy poleceń pracowniczych. Ponad połowa (56%) korzysta z zakładki Kariera na firmowej stronie, mając świadomość, że dla kandydatów jest to cenne źródło wiedzy o firmie.

Obok różnorodnych kanałów komunikacji i dystrybucji wciąż jedną z kluczowych kwestii pozostaje jakość ogłoszenia, które zawiera najważniejsze z perspektywy kandydata informacje. To, że tworzenie angażujących treści ma wpływ na skuteczność rekrutacji, podkreśliło 44% uczestników badania eRecruiter. A co z innymi narzędziami i metodami rekrutacji? Blisko 8 na 10 respondentów wykorzystuje formularze aplikacyjne, dzięki czemu selekcja kandydatów przebiega szybciej i skuteczniej. Nieco mniej niż połowa (49%) współpracuje
z kierownikami, którzy pozyskują talenty do swoich zespołów i najlepiej potrafią przedstawić dokładny opis stanowiska oraz wymagań wobec kandydatów. Jedna piąta ankietowanych korzysta z testów kompetencji lub psychometrycznych, co ułatwia zweryfikowanie konkretnych umiejętności, predyspozycji bądź stylu myślenia
i działania kandydata. Można również zauważyć, że rośnie popularność takich form wsparcia jak voiceboty
i chatboty, a część pracodawców wymienia je jako istotnie wzbogacające proces rekrutacji.

Automatyzacja – więcej czasu na komunikację

Aby firmy mogły skupić się na komunikacji z kandydatami, która jest kluczowym wyzwaniem w procesie rekrutacji, konieczne są rozwiązania pozwalające na automatyzację rutynowych czynności. W ten sposób powstaje naturalna przestrzeń na jakościowe działania, służące lepszemu zrozumieniu oczekiwań biznesu oraz potrzeb kandydatów i pracowników. Pomocny może być system do zarządzania rekrutacjami. Do jego największych korzyści należy:

 • porządkowanie etapów rekrutacji (81% wskazań)
 • większe bezpieczeństwo danych (65%)
 • przyspieszenie procesu selekcji kandydatów (64%)

Aż 98% badanych użytkowników systemów ATS (Applicant Tracking System) przyznaje, że stosowanie takiego narzędzia wpływa na poprawę efektywności procesów rekrutacyjnych w firmie. Nie wyobrażają sobie oni, aby mogli zrezygnować z takich funkcjonalności systemu, jak zarządzanie procesem rekrutacji (68%), funkcje związane z RODO (49%) czy zarządzanie danymi kandydatów (47%). 

Jak sprawdzić efektywność rekrutacji?

Poprawa jakości rekrutacji nie jest możliwa bez rzetelnej analizy danych, stąd coraz większa popularność działań z zakresu people analytics. Prawie trzech na czterech respondentów wskazuje, że monitorowanie i raportowanie wyników rekrutacji jest podstawą w planowaniu zmian i usprawnień w procesie rekrutacji. Ponad połowa uważa, że to cenna informacja o trendach i zmianach na rynku.

– Dynamiczna sytuacja na rynku pracy powoduje, że sama wiedza na temat liczby aplikacji na dane stanowisko nie jest wystarczająca. Duża liczba aplikacji nie gwarantuje sukcesu. Wskaźniki, na które stawiamy w enel-med, to: czas trwania rekrutacji, jakość aplikacji mierzona liczbą spotkań, liczba złożonych i przyjętych ofert, liczba spotkań z menedżerem oraz NPS kandydatów. Weryfikację poszczególnych danych ułatwia nam eRecruiter, dzięki któremu w łatwy sposób możemy skontrolować wymienione wartości – mówi Paulina Zdunek, Kierownik ds. rekrutacji w enel-med.

Pozyskanie talentów i utrzymanie retencji to wyzwania, z którymi pracodawcy nadal będą się mierzyć w 2023 roku. Aby osiągnąć długofalowe rezultaty biznesowe i stworzyć kulturę wspierającą zaangażowanie, warto zadbać o rekrutację jako pierwszy, ale też kluczowy element w cyklu życia pracownika w organizacji.

Samo pojęcie marketingu internetowego oznacza używanie Internetu w celach reklamowych, prowadzących do sprzedaży dóbr lub usług. Na marketing internetowy składa się tzw. reklama „pay per click”, reklama banerowa, email marketing, affiliate marketing, reklama interaktywna, optymalizacja stron, blog marketing, buzz marketing, product marketing i blogowanie.

Reklama banerowa
Polega na wykorzystaniu elementów graficznych, np. obrazków, animacji, zdjęć, gifów, flashy, haseł do przekierowania na inna stronę www reklamodawcy. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się, a zarazem ciekawych form reklamy internetowej. Daje duże pole do popisu jej wykonawcom. Dodatkowo, banery mogą być zamieszczane w różnych częściach strony www, przy czym najskuteczniejsze są te miejsca, które na danej witrynie rzucają się w oczy.

Pay per click
Jest rodzajem reklamy internetowej, w której kluczową role odgrywa płatność za kliknięcie w link lub baner, a nie za jego wyświetlenie. Osoba zlecająca reklamę swojej firmy lub usługi, płaci za każdego użytkownika, który za pomocą banera przejdzie do strony produktu.

Affiliate marketing
Jest metodą promowania biznesu on-line, w której osoba promująca produkt, za pomocą strony internetowej, jest nagradzana za każdego użytkownika który odwiedzi, kupi lub przeprowadzi inną czynność na stronie reklamodawcy. W Polsce znany jest bardziej pod pojęciem programu partnerskiego. Do najpopularniejszych i największych portali oferujących tą metodę marketingu należą portale społecznościowe, takie jak Nasza-Klasa, Facebook czy MySpace. To idealne miejsce na reklamę sprzedażową, polityczną i promocyjną, nie tylko ze względu na ilość użytkowników tych portali, ale także na ich różnorodność pod względem wieku, płci i statusu społecznego.

Email marketing
Jest formą marketingu bezpośredniego, wykorzystującego pocztę elektroniczną jako główne narzędzie komunikacji. Do podstawowych zadań e-mailingu zalicza się budowę lojalności konsumenckiej, tworzenie określonych relacji z odbiorcami, budowę pożądanego wizerunku firmy lub organizacji, a także sprzedaż. Natomiast najpopularniejszymi jego narzędziami są: newslettery firmowe, biuletyny wewnętrzne, dzienniki elektroniczne oraz reklamy w wiadomościach e-mail.

Marketing wirusowy
Ta odmienna forma promocji polega na rozpowszechnianiu przekazu reklamowego przez samych użytkowników Internetu. To oni występują w roli kreatorów opinii na temat np. działalności firmy, jakości oferowanych produktów lub usług czy też funkcjonalności i przydatności strony internetowej. Generalnym celem tej formy marketingu jest szybkie i lawinowe rozprzestrzenianie się informacji w postaci rekomendacji danego produktu lub usługi. Najczęściej reklamowanymi w ten sposób produktami są środki odchudzające, produkty finansowe i strony internetowe. Jak wynika z badań jedną z najpopularniejszych form promocji jest rekomendacja, stąd istnieje duże prawdopodobieństwo, iż firma pozyska w ten sposób nowych klientów.

Proces marketingowy to przede wszystkim dobrze przemyślana strategia, której działania mają odnieść długofalowe skutki. Jej celem jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych klientów – osób, które są zainteresowane daną usługą lub produktem. Marketing wykorzystuje wiele narzędzi, które pozwalają na sprawną realizację strategii oraz zdobycie jak największej liczby klientów, a co za tym idzie na zwiększenie zysków.

Wiele osób stawia znak równości między marketingiem i promocją produktów oraz usług. Jednak jest to bardzo duże uogólnienie, gdyż na marketing składa się wiele innych działań. Wśród najważniejszych wymienić należy przede wszystkim:

komunikacja z rynkiem;
przygotowywanie odpowiednich strategii wprowadzenia produktu na rynek, ustalenia ceny, grupy docelowej oraz promocji i dystrybucji;
analiza sprzedaży i wprowadzenie na bieżąco zmian w sposobie sprzedaży produktu.

Reklama internetowa obejmuje wiele form reklamy z których część jest stosowana w sposób etyczny, a część nie. Niektóre strony internetowe wykorzystują wiele reklam, w tym migające banery, które rozpraszają uwagę użytkownika, inne zaś wprowadzają w błąd, wyglądając jak komunikaty o błędach w systemie operacyjnym, a nie reklamy. Witryny, które nieetycznie używają reklamy internetowej dla zysku, często nie zwracają uwagi na to, że na stronie umieszcza się linki, prowadzące do szkodliwego oprogramowania lub materiałów dla dorosłych.

Operatorzy witryn, którzy etycznie używają reklamy internetowej, zazwyczaj korzystają z niewielkiej ilości reklam, które nie mają na celu rozpraszać lub irytować użytkownika oraz nie odwracają uwagi od projektu i układu stron internetowych. Wielu właścicieli stron internetowych dotyczących bezpośrednio firm, którzy chcą umieszczać reklamy wie, że strona internetowa powiązana z reklamą jest uzasadniona.

Działania e-marketingowe mogą przebiegać na wielu płaszczyznach. Internet daje nam mnóstwo możliwości, wymusza jednak na nas również elastyczność i dostosowanie się do zmieniających się wymagań na rynku. Dynamicznie rośnie liczba osób, będących zwolennikami właśnie tej formy promocji firmy – nie tylko ze względu na stosunkowo niższe niż w przypadku tradycyjnej reklamy koszty, ale także sporą skuteczność oraz możliwość dokładnego mierzenia efektów i zwrotu z inwestycji.

To właśnie Internet w dzisiejszym świecie jest powszechnie stosowanym wśród przedsiębiorstw środkiem komunikacji, przekazu informacji oraz sposobem pozyskania klientów. Stosowna i profesjonalna reklama w Internecie jest niemal gwarancją zwiększenia przychodów firmy i jej rozpoznawalności, trzeba tylko wybrać te kanały które będą maksymalnie skuteczne w naszej branży.

Należy pamiętać o tym, że najlepsze efekty osiągamy, gdy nie ograniczamy się do jednej formy reklamy, ale korzystamy z kilku, które wzajemnie się uzupełniają.

Podstawą skutecznej reklamy internetowej jest również stała analiza – zarówno przed rozpoczęciem działań, jak w ich trakcie. Sama reklama nie wystarczy, gdy strona internetowa jest niedostosowana do wymagań użytkowników lub gdy oferta odbiega od wymagań rynku.

W ramach działań związanych z marketingiem internetowym wykonuje się wiele różnych czynności, jak:

 • Pozycjonowanie, działania SEO
 • Reklamy Google AdWords
 • Video marketing
 • Content marketing
 • Mailing
 • Promocja strony na forach internetowych (tzw. szeptanka)
 • Marketing wirusowy
 • Marketing społecznościowy (na portalach społecznościowych)
 • Blogosfera (współpraca z blogerami lub prowadzenie własnych blogów)
 • Remarketing

Wbrew pozorom, dobra strategia marketingowa wcale nie musi obejmować wszystkich powyższych czynności, ale powinna posiadać ich jak najwięcej. Trzeba podkreślić, że wybór konkretnych działań powinien być uzależniony od profilu marki oraz jej możliwości finansowych.

Dobrze poprowadzony e-marketing daje wiele różnych korzyści dla firmy, o których ich właściciele nie zawsze wiedzą. Przede wszystkim pozwala dotrzeć do wielu klientów, a szczególnie do klientów docelowych, czyli takich, którzy są realnie zainteresowani naszą ofertą. Dzięki temu przy mniejszym nakładzie środków finansowych można uzyskać większą ilość nowych odbiorców. E-marketing pozwala również dostosować koszty działań reklamowych do oczekiwanych efektów i możliwości firmy. Początkową strategię marketingową należy stale monitorować, by później ją dobrze modyfikować, aby z każdej zainwestowanej w reklamę złotówki wyciągnąć jak największy zysk. Monitorując działania marketingowe, dodatkowo możemy się dowiedzieć czegoś więcej o naszych potencjalnych klientach, by w przyszłości jeszcze lepiej dopasować do nich ofertę. Działania marketingowe również doskonale budują pozytywny wizerunek marki. Nie tylko u potencjalnych klientów, ale również u obecnych, sprawiając, że stają się oni tzw. stałymi klientami. W ramach działań marketingowych można wchodzić w interakcje z odbiorcami, lepiej prezentować się na tle konkurencji i przyzwyczajać społeczeństwo do danej marki. A to bezpośrednio przekłada się na znaczny wzrost zainteresowania naszą ofertą.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*